Kurumsal

GÖREVİ

ÜNVANI  -  ADI SOYADI

Müdür:          Öğr.Gör.A.Bülent GÜL

Müdür Yardımcısı:

         Öğr. Gör.İlker VURAL
Mutemet/Satın Alma:

         Öğr.Gör. Fikri Yunus ŞATIRER

Özel Kalem:

         Bilg. İşletmeni  Ümmühan GÖLMEZ

Öğrenci işleri:              

Öğrenci İşleri

Öğrenci işleri:

         Bilg. İşletmeni Metin İMİRGİ

         Bilg İşletmeni İsmail BURAK

         Bilg. İşletmeni İsmail ÖZBİLEN

Kamu İşçisi:                            Mehmet KÜÇÜK
Eğitimlerim

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı