HIZLI İŞLEM
MENÜ
Eğitim Sepetim {{sepetim.length}} 0
Sepetiniz (Toplam {{sepetim.length}} Ürün)
{{sepet.urun_adi}}
{{sepet.urun_toplam_fiyati}}.00 TL {{sepet.urun_toplam_piyasa_fiyati}}.00 TL
{{sepet.urun_sayisi}} Adet

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

ISO belgeleri, küçük, orta ya da büyük işletmeler için gerekli olan belgedir. Mühendislik bölümleri ve İSG gibi alanlar için olmazsa olmaz belgelerdendir. ISO eğitimlerine kalite sorumlusu, yönetim sistemi sorumlusu, kurumlarda kurum içi denetçisi, iş güvenliği personeli ve risk değerlendirmesi yapmak isteyen kişiler veya görev almak isteyen kişiler başvuru yapabilmektedir.

ISO Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

400 TL 490 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye'de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

KVKK Temel Bilgilendirme Eğitimi

60 TL 100 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Aile danışmanlığı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir alandır.

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

2800 TL 3600 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kalite yöneticisi, faaliyet gösterdiği kurum içerisinde kalite yönetim sisteminin yapılandırılmasında ve şekillendirilmesinde görevi üstlenen yönetim birimidir.

Gıda İşletmelerinde Kalite Yöneticisi

440 TL 580 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilginin güvenliği konusunda işletmelerin izlemesi gereken yol haritasını ortaya koymaktadır. Bilginin gizliliği kadar ona sadece yetkili kişilerin erişimini doğru şartlar altında sağlamak da yine bu standardın içerisinde yer alan bir diğer konudur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifika Programı

200 TL 370 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sertifikalı 0-36 Ay Çocuk Bakımı Eğitimi , SGK Çalışan Anne Desteği Programına Uygundur. SGK Çalışan Anne Desteğinden Faydalanmak İçin Gereken Çocuk Gelişimi Sertifikası Almak İçin İnceleyiniz.

0-36 Ay Çocuk Bakımı Eğitimi (SGK Çalışan Anne Desteği)

380 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Eğitimlerimize katılan Yönetici Asistanları ve adayları bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha profesyonel bir mesleki yaklaşımla performanslarını maksimize etme ve önlerinde yeni imkanlar açma şansına sahip oluyor.

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Marka Yönetimi Eğitimi

Marka Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İşletmelerin temel muhasebe işlemlerini takip etmektir. Ön muhasebe işletmenin parayla ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit parası, stokları, müşterileri, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Lojistik Eğitimi

Lojistik Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
E- Ticaret alanında uzmanlık kazanmak isteyen, iş modelini e- ticarete entegre etmek isteyen kurumlar için sektörün en başarılı isimleri E- Ticaret Programında bir araya geldi.

E-Ticaret Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İş Hayatında İletişim Eğitimleri

İş Hayatında İletişim Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Başarının ölçülebilir yöntemleri ile çalışanın motivasyonunu artırıcı ölçme ve değerlendirme sistemlerini oluşturmak; kurumun işleyiş ve gelişimi ile ilgili uygulamalar yaparak süreci ilerletmek hedeflenmektedir.

Performans Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

İş Planı Hazırlama Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kurum ve kuruluşlarının uluslararası rekabet ortamında güçlü bir biçimde yer alabilmesinin temel koşullarından biri olan "Toplam Kalite Yönetimi"nin uygulanabilmesi, bu konularda yetişmiş iş gücü ve bilgili personelin varlığına bağlıdır. İşte hazırladığımız bu eğitim; ihtiyaç duyulan bu iş gücünü ve insan kaynaklarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kuruluşlarda kontrolün sağlanamaması, çalışanların malzeme ve araç-gereç arama ile vakit kaybetmeleri, eksik ya da fazla hammadde siparişlerinin verilmesi, iş kazalarının meydana gelmesi ve fabrika alanının etkin kullanılamaması işyeri düzensizliğinin neden olduğu kayıplardan sadece birkaçıdır.

İş Organizasyonu Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sermayenin yerini bilginin aldığı, bilgiyi üreten kurumların büyük önem kazandığı günümüzde, bilişim sektörü ve iletişimdeki hızlı değişim ve tüm bunlara bağlı olarak sembolik hale gelen sınırlar yada güncel tabiri ile küreselleşen dünya sistemi; ticaret, ekonomi ve rekabetin dinamiklerinde önemli değişikliklere sebebiyet vermiştir.

Ar-Ge Teknikleri Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Etik “gelenek” anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, “Bireylerin doğru davranış biçimlerini açıklayan ve tanımlayan ilkeleri, değerleri ve standartları ortaya koyan sistemdir.”  Etik, ahlaki standartların hayata uygulanışının ve mantıklı olup olmadıklarının sorgulanması, akıl yürütme sürecidir.

Meslek Etiği Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
ISO belgeleri, küçük, orta ya da büyük işletmeler için gerekli olan belgedir. Mühendislik bölümleri ve İSG gibi alanlar için olmazsa olmaz belgelerdendir. ISO eğitimlerine kalite sorumlusu, yönetim sistemi sorumlusu, kurumlarda kurum içi denetçisi, iş güvenliği personeli ve risk değerlendirmesi yapmak isteyen kişiler veya görev almak isteyen kişiler başvuru yapabilmektedir.

ISO 9001:2015 Temel Kalite Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

ISO 14001 Çevre Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesid

ISO 19011 İç Tetkik Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GMP İyi Üretim Uygulamalarını tamamlayıcı bir standarttır. Ayrıca Catering, Restoran ve kafeler için GCP İyi Catering Uygulamaları standardını da tamamlamaktadır.

GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
GLP; Kimya, İlaç, Çevre, Gıda Analiz ve Kalite Kontrol laboratuvarlarında temel bir ihtiyaç haline gelmiş önemli bir standarttır. ISO17025'e göre önemli farklılıklar içeren bu standart ile çalışan bazı laboratuarlar özellikle ithalat ve ihracatçılara destek vermektedirler

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Her hangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyana bir görevi hakkında yardımcı olan elektronik veya yazılı-basılı ortamda bulunan belgelerdir.

Dökümantasyon Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
GLOBALGAP Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı, Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu’nun (EUREP: Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür.

Global GAP (İyi Tarım)

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Helal Gıda Nedir? Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram 'dır. Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.

Helal Gıda Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.

BRC Eğitimi (The British Retail Consortium)

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Ticaret ve sanayide tedarikçi denetimleri yıllardır işbirliğinin sabit bir parçasıdır. Tüketicilerin gittikçe daha ağır talepleri, artan tazminat talepleri tehlikeleri ve ayrıca ürün akışlarının globalleşmesi tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesini gerekli hale getirdi. 

IFS Eğitimi(International Food Standart)

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Risk Analizi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birligi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

CE Markalama Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kuruluşlar, daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları yaratarak; maliyetlerini azaltabilir, verimliliklerini arttırabilir, kayıp ve israfı en aza indirebilir, iş güvenliği ve motivasyonu arttırabilirler.

5 S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
ALTI  SİGMA, Şirketlerde süreç iyileştirme çalışmalarında, etkinliği artırmak süreç problemlerini çözmek ve verimlilik için kullanılan  güçlü bir metoddur.

6 SİGMA Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
OHSAS 18001 (iş sağlığı ve güvenliği) belgesi Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

ISO 18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
9001-2015 GÜNCELLEMESİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAPILAN REVİZYON

ISO 9001-2015 Güncellemesi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Pas 220 ön koşul kontrol eğitimi

Pas 220 Ön Koşul(Gereksinim) Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Gıda hijyeni öncelikle gıdanın tüketiciler için güvenilir, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve tüketicilere sunulmasını amaçlamalıdır.

Gıda İşletmelerinde Haşare İle Mücadele

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sadece gıda üretim ve satış yerleri değil toplu tüketim yerleri dahil tüm gıda işletmecileri mevzuata uyum sağlamak zorundadır.

Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Gıda Savunması Eğitimi

Gıda Savunması Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Gıda Endüstrisinde Ambalaj Yönetmeliği Eğitimi

Gıda Endüstrisinde Ambalaj Yönetmeliği Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Gıda İşletmelerinde Çevre Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
ISO belgeleri, küçük, orta ya da büyük işletmeler için gerekli olan belgedir. Mühendislik bölümleri ve İSG gibi alanlar için olmazsa olmaz belgelerdendir. ISO eğitimlerine kalite sorumlusu, yönetim sistemi sorumlusu, kurumlarda kurum içi denetçisi, iş güvenliği personeli ve risk değerlendirmesi yapmak isteyen kişiler veya görev almak isteyen kişiler başvuru yapabilmektedir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifika Programı

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Gıda Sektörü eğitimleri için hemen sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Gıda Sektörü Çalışanlarına Özel Eğitim Programı

400 TL 480 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kima ve Laboratuvar eğitimleri için hemen sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kimya ve Laboratuvar Paketi Eğitim Programı

390 TL 470 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Üretim Yönetimi Eğitim Programı

Üretim Yönetimi Eğitim Programı

300 TL 420 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Mesleki Gelişim Eğitimleri ile bir adım öne geçin !

Teknik Eğitimler Serisi-2 Eğitim Programı

300 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Mesleki Gelişim Eğitimleri ile bir adım öne geçin !

Teknik Eğitimler Serisi Eğitim Programı

300 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Medikal İngilizce Eğitim Programı

Medikal İngilizce Eğitim Programı

280 TL 380 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitim Programı

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitim Programı

480 TL 590 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Tahkim mahkemeleri en fazla üç hakemden oluşmaktadır. Tahkim süreci gizlidir ve halka açık değildir. Kural olarak tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.

Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim Eğitim Programı

450 TL 500 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kişisel Gelişim Eğitimleri ile bir adım öne geçin !

Ön Büro Sorumlusu Eğitim Programı

240 TL 320 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kişisel Gelişim Eğitimleri ile bir adım öne geçin !

Mini MBA - İşletme Yönetimi Eğitim Programı

450 TL 6000 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Laboratuvar Yönetimi ve Teknik Ekipman Kullanımı Eğitim Programı

Laboratuvar Yönetimi ve Teknik Ekipman Kullanımı Eğitim Programı

380 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Eğitimcinin Eğitimi Sertifikalı Uzaktan Eğitim Programı

Eğitimcinin Eğitimi

350 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Araçları Eğitim Programı

Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Araçları Eğitim Programı

240 TL 320 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Çalışma Mevzuatı Eğitimi; İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve İş Kanunları, Sözleşmeler, Sendikalar, İlgili Yönetmelikler ve Toplu İş Sözleşmeleri hakkında detaylı bilgilendirme sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Çalışma Mevzuatı Eğitim Programı

450 TL 600 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası öncelikle Bilgisayar bildiğinizi ispatlayabileceğiniz tek sertifikadır. Kamuda görevde yükselmede istenilen bu sertifika aynı zamanda birçok bölüme başvuru sırasında zorunlu tutulmaktadır. Alacağınız bilgisayar işletmenlik sertifikası ile özel kurslarda bilgisayar öğretmeni olarak görev alabilirsiniz. Bunun dışında adalet bakanlığı Zabit Katipliği ve diğer başvurular bilgisayar sertifikası aranmaktadır.

Temel Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı

200 TL 280 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır.

Bilgisayar Programcılığı Eğitim Programı

350 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
    Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında kendini geliştirmek ve bu alanda çalışmak isteyen kişiler için hazırlanmış eğitim programı; dağıtım, depo, stok süreçleri, taşımacılık alanları, gerekli belge ve işlemlerin detaylı şekilde yer aldığı programdır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitim Programı

300 TL 390 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Mesleki Gelişim Eğitimleri ile bir adım öne geçin !

Dış Ticaret Yönetimi Eğitim Programı

330 TL 490 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.

Organik Tarım Sertifikalı Eğitim Programı

110 TL 200 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlıklı bir yaşam süreci için de sağlıklı beslenme başta gelir ve sağlıklı beslenmenin en önemli esaslarından biri tarladan-sofraya ideolojisi ile ‘’gıda güvenliği’’dir. 

Gıda Güvenliği Sertifikalı Eğitim Programı

110 TL 200 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Organik Tarım Üretim Yöneticisi Sertifikalı Eğitim Programı içeriği oldukça geniş olan bu program mesleki alanda katılımcıya bilgi, tecrübe ve kazanım sunması hedeflenerek hazırlanmıştır..

Organik Tarım Üretim Sorumlusu Sertifikalı Eğitim Programı

440 TL 620 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli