HIZLI İŞLEM
MENÜ
Eğitim Sepetim {{sepetim.length}} 0
Sepetiniz (Toplam {{sepetim.length}} Ürün)
{{sepet.urun_adi}}
{{sepet.urun_toplam_fiyati}}.00 TL {{sepet.urun_toplam_piyasa_fiyati}}.00 TL
{{sepet.urun_sayisi}} Adet

Sağlık Sektörü Sertifika Programı

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Hasta kabul görevlileri, hasta karşılama, hasta yönlendirme, danışma hizmetleri vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktadırlar.

Hasta Kayıt ve Kabul-Tıp Sekreterliği Eğitim Programı

350 TL 490 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Hasta Çalışan Güvenliği Sertifikalı Eğitim Programı

Hasta Çalışan Güvenliği Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Bu üç iletişim biçimi kendi içinde farklılıkları barındırmaktadır, ilk ikisi sağlıklı diğeri ise sağlıksız iletişim biçimi olarak değerlendirilmelidir. Empati tek taraflı, tele çift yönlü, transferans ise yine tek yönlü bir iletişim biçimidir. Empati bir rol değiştirme işidir.

Sağlık Kurumlarında İletişim Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Programın amacı kurum çalışanlarının bu hizmetlerle ilgili farkındalığını yükseltmek, bu sayede hayati önem arz eden sağlık kurumu temizlik hizmetlerinde koşulsuz başarıyı yakalamaktır.

Sağlık Kuruluşlarında Hijyen Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Eğitimi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Günümüzde sağlık alanında sağlanan gelişmeler dünya genelinde sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur. Sağlık sektöründe bu ihtiyaca bağlı olarak giderek artan maliyetler, sağlık işletmelerinin fıyat-performans analizini çok iyi yapmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık sektöründeki toplam kalite yönetiminin iyileştirilmesine yönelik gerek özel teşebbüs gerekse de devlet tarafından yapılan uygulamaların, her geçen gün sağlık sektörünün önemli bir paydasını oluşturan hastaların memnuniyetine yönelik olarak farklılaştığı ve geliştiği görülmektedir.

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık Kurumlarında Tıbbi Dökümantasyon Eğitimi

Sağlık Kurumlarında Tıbbi Dökümantasyon Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi – kötü, doğru – yanlış gibi durumları ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır ve çoğu zaman AHLÂK FELSEFESİ olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık Kurumlarında Etik Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık Sosyolojisi Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Halk Sağlığı Yönetimi Eğitimi

Halk Sağlığı Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Hastane ve Örgüt Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık Ekonomisi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Tıbbi Malzeme Yönetimi Eğitimi

Tıbbi Malzeme Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık Bilişimi Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Hasta İletişimi Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Eğitim Programı

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Sağlık Kurumlarında Kaynak Otomasyon Yönetimi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.

Epidemiyoloji Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
İnsan yaşamın pek çok alanında, özellikle de iş dünyasında karşılaştığımız çok farklı karakterde zor insanlar vardır. Zor insan tanımını tanımak, onlarla iletişim kurma yollarını bulmak ve kullanmak; zor durumlarla nasıl başedeceğimizi öğrenmek bu eğitimin odak noktasını oluşturmaktadır.

Zor Hastalar ile İletişim Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık Psikolojisi Eğitimi

Sağlık Psikolojisi Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Genel ahlak değerlerini kapsayan etik kavramının sağlık kurum kuruluşlarında ki yansımasını ele alan bir programdır

Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Doktor Uzmanlıkları Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Eğitimin Doğru Adresi !

Hasta Taburculuk Süreci ve Çeşitleri Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Stratejik yönetim işletmeler bu amaç doğrultusunda işletmelerin nasıl davranmaları gerektiğini öğreten ve işletmelerde ki bütün değişkenleri sürecin bir parçası gören önemli bir araçtır. Bu derste işletmelerin vizyon ve misyon bildirgelerinden yola çıkarak kısa ve uzun vadeli olası durumlarda ne yapmaları gerektiği anlatılmaktadır

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Temel Hastalıklar Eğitim Programı

Hastalık Bilgisi Eğitimi(Temel Hastalıklar)

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Toksikoloji zehirlerle, zehirlerin belirlenmesiyle ve organizmaya olan etkilerinin araştırılmasıyla ilgilenen bilim dalı

Toksikoloji Eğitimi(Zehir Bilimi)

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu, görev aldığı kurumun hedef ve politakaları ile yasal yükümlülükler doğrultusunda bir sistem oluşturmaktan , bu sistemi SKS çerçevesinde yönetmekten ve kalite başlığı altında bulunan kalemlerin organize edilmesi,optimizasyonu ve süreç iyileştirmeye yönelik çalışmalardan sorumludur.

Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Hastalıklardan Korunma Yolları Eğitim Programı

Hastalıklardan Korunma Yolları Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
COVİD-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi

COVİD-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi

110 TL 150 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık Kurumlarında Mesleki Gelişim Eğitim Programı ile rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Sağlık Kurumlarında Mesleki Gelişim Eğitim Programı

380 TL 490 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Eğitim Programı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Eğitim Programı

360 TL 450 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Sağlık Kurumlarında İletişim Yöneticisi Eğitim Programı

Sağlık Kurumlarında İletişim Yöneticisi Eğitim Programı

350 TL 480 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli
Yeni Nesil Sağlık Çalışanı Eğitim Programı

Yeni Nesil Sağlık Çalışanı Eğitim Programı

310 TL 480 TL
 • e-Devlet'te Sorgulanabilir
 • Kamu ve Özel Sektörde Geçerli