Sağlık Turizmi Yönetimi Sertifika Programı

340,00 ₺
DPÜSEM

Sağlık Turizmi Yönetimi Sertifika Programı

449,00 ₺ 340,00 ₺

Sağlık Turizmi Yönetimi Sertifika Programı , ilgili yönetmelik ve yönergeler kapsamında bu alanda çalıp meslek profesyoneli olamak isteyen adayların mesleki gelişim ve tecrübe sahibi olmaları amaçlayarak hazırlanmıştır.

RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık turizmi; kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık amacı ile seyahat eden insanların oluşturduğu bir turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi, son 10 yılda hızlı bir gelişme göstermiştir. Dünyada hızla çeşitlenmeye, büyümeye ve önemli bir alternatif turizm olmaya doğru gitmektedir. Sağlık turizmiyle ilgilenen ülkeler arasında; Hindistan, Kosta Rika, Macaristan, Türkiye, Litvanya, İsrail, Ürdün, Tayland, Malezya, Güney Afrika ve Küba başta gelmektedir.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.

Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

Ülkemizde 48 adet JCI tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşumuz vardır.  Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar başlamıştır. Bu çerçevede Şehir Hastaneleri’nin inşaatı başlamıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 31 Mart 2010 tarih ve 18529 sayılı Makam oluru ile Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur. Birim, 05.05.2011 tarihinde Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü adında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 02.11.2011 sayılı Resmi Gazete ile 663 sayılı KHK gereği Bakanlıktaki yeniden yapılandırma kapsamında; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. 26.12.2013 tarih ve 43148 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'ne aktarılmış olan Daire Başkanlığımız 26.08.2016 tarih ve 3942 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile tekrar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.


Sağlık Turizm Yönetimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde Sağlık Turizm Stratejik Planı ile özel bir eylem planı ve teşvik paketi hazırladı. Yapılan yatırım ve rekabetçi potansiyeli ile Dünyada 5. Destinasyon olmayı başaran Türk Sağlık Sektörü özellikle Avrupalı akrabalarımız ve Türkiye’yi model ülke olarak gören Afrika ve Ortadoğulu ülkeler için önemli bir merkez özelliğini kazanmıştır.13 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan genelge ile kimliğini kazanan sektör bu yolda ilerlemektedir. Bu genelge doğrultusunda şekillenen eğitimde tüm soruların cevabını bulacaksınız.

Sağlık Turizmi Yönetimi Sertifika Programı KİMLER KATILABİLİR ?

Kurumumuzdan alacağınız Tüm belgeler e-devlet üzerinden sorgulanıp , Doğrulanabilmektedir.

 

   Kredi Kartı ile Hemen Ödeme Yapmak için Tıklayınız !      


EĞİTİM İÇERİĞİ ; 

1.BÖLÜM: SAĞLIK TURİZMİNDE TANIMLAR-KAVRAMLAR

 

1.1. Sağlık Turizmi Nedir?

1.2. Sağlık Turistinin Sınıflandırması

1.3. Sağlık Turizminin Çeşitleri

    1.3.1. Medikal (Tıp) Turizmi

       1.3.1.1. İleri Tedaviler (Kardiyovasküler Cerrahi-Radyoterapi-Cyberknife vb.)

       1.3.1.2. Transplantasyon

       1.3.1.3. İnfertilite

       1.3.1.4. Estetik Cerrahi

       1.3.1.5. Göz-Diş-Diyaliz Tedavileri

    1.3.2. Termal ve Spa-Wellnes Turizmi

        1.3.2.1. Kaplıca Tedavileri ve Fizyoterapiler

        1.3.2.2. Talassoterapiler

        1.3.2.3. Hidroterapi ve Egzersizler

        1.3.2.4. Balnaoterapi ve Peloidterapi

        1.3.2.5. Klimaterapi

    1.3.3. İleri Yaş ve Engelli Turizmi

        1.3.3.1. İleri Yaş Turizmi

        1.3.3.2. Yaşlı Bakım Hizmetleri

        1.3.3.3. Klinik Otelde Rehabilitasyon Hizmetleri

        1.3.3.4. Engelliler İçin Özel Bakım Hizmetleri

1.4. Sağlık Turizmin Özellikleri

1.5. Sağlık Turizmini Besleyen Nedenler

1.6. Sağlık Turizminin Ülke İçin Taşıdığı Riskler ve Önündeki Engeller

1.7. Sağlık Turizmindeki Küresel Gelişmeler

1.8. Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler

    1.8.1. Dünyada Sağlık Turizmi

    1.8.2. Türkiye’de Sağlık Turizmi

    1.8.3. Avrupa Birliğinde Sağlık Turizmi

    1.8.4. Diğer Ülkelerde Sağlık Turizmi

2.BÖLÜM: SAĞLIK TURİZMİ HİZMET VE TEDAVİLERİNDE SÜREÇLER VE DÖNGÜLER

 

2.1.Uluslararası Hastaların Sınıflandırılması

2.2. Uluslararası Hasta Hizmet Döngüsü

2.3. Uluslararası Hasta Hizmet Birimi

2.4. Uluslararası Hasta Hizmet Döngüsünün Paydaşları

2.5. Uluslararası Hasta ve Refakatçilerine Seyahat Öncesi Sunulacak Hizmetler

2.6. Uluslararası Hasta ve Refakatçilerine Yönelik Seyahat, Transfer ve Karşılama Hizmetlerinin Sunulması

2.7. Medikal Turistlerin Hastaneye Kabul İşlemleri

2.8. Uluslararası Hastaların Taburcu İşlemleri

2.9. Taburcu Etme Sonrasında Sunulabilecek Postoperatif Bakım Hizmetleri

2.10. Uluslararası Hastalara Yönelik Sigortalar

      2.10.1. Özel Sağlık Sigortaları

      2.10.2. Seyahat Sigortaları

      2.10.3. Türkiye'nin SGK Sözleşmesi İmzaladığı Kuruluşlar ve Kullanılan Formlar

      2.10.4. Malpraktis

      2.20.5. Türkiye'yi Tanıyan Sigorta Şirketleri

2.10. Uluslararası Düzeyde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme

2.11. Uluslararası Tedavide Mevzuat, Etik ve Kültür Unsurları

3. BÖLÜM: SAĞLIK TURİZMİNDE PAZARLAMA VE TANITIM

3.1. Pazarlama ve Tanıtımın Tanımı ve Kapsamı

3.2. Pazarlama ve Tanıtım Stratejisinin Oluşturulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

3.3. Sağlık Turizminde Algı, Tanınırlık ve Markalaşma

3.4. Sağlık Turisti Seçimini Nasıl Yapar?

3.5. Uygun Reklam ve Pazarlama Yöntemlerinin Seçimi

3.6. Ülkeye ve Bölgeye Özel Tanıtım ve Pazarlama

3.7. Sağlık Turizminde Tutundurma

3.8. İnternet Üzerinden Pazarlama

3.9. Sağlık Turizminde Aracı Kuruluşlar

4.BÖLÜM: SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON VE KALİTE

4.1. Niçin Akreditasyon?

4.2. Sağlık Turizminde Akreditasyon Uygulamaları

    4.2.1. Sağlık Turizmi Yetkinlik Belgesi

    4.2.2. JCI ( Joint Commissions İnternational)

    4.2.3. Özel Sağlık Sigortaları ve Akreditasyon

EĞİTİM SÜRESİ: 120 Saat

   Kredi Kartı ile Hemen Ödeme Yapmak için Tıklayınız !      

Eğitim Sonunda katılımcılara Eğitim Sonunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Onaylı Sertifika Sahibi Olacaksınız. , Belgeler Hijyen Koşulları içerisinde üretilip Tarafınza Yurtiçi Kargo ile alıcı ödemeli olarak seminerden EN GEÇ 15 iş günü sonra kargoya teslim edilecektir. 


Örnek Sertifika ;
                                                  

BAŞVURU SÜRECİ

  • Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp, bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir.
  • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir.
  • Ön başvurusu olmayan adayların kayıtları kabul edilmemektedir.
  • Eğitim başlangıç ve bitiş tarih aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
  •  Ödeme işleminiz kredi kartı veya banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
  • Ödeme işlemini banka hesabı ile gerçekleştirmeniz durumunda ad, soyad, eğitim adı ile birlilte dekontunuzu dpusem@dpu.edu.tr adresine mail olarak iletmeniz gerekmektedir.
  • Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.
  • Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes eğitime başvurabilir ve sertifika sahibi olabilir.

Banka Hesap Bilgilerimiz : 
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TR69 0001 0001 7935 0644 6650 12

(ALICI ADINA LÜTFEN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZINIZ.)

(AÇIKLAMA KISMINA LÜTFEN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  YAZINIZ.)

 Kredi Kartı ile Hemen Ödeme Yapmak için Tıklayınız !   

İLETİŞİM
0274 443 18 5​​​​​9

Whatsapp Danışma Hattımız: 0 537 443 28 17


0274 443 18 51

0274 443 18 52

0274 443 18 55

0274 443 18 56

0274 443 18 58

dpusem@dpu.edu.tr

Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 340,00 ₺ 340,00 ₺
2 173,40 ₺ 346,80 ₺
3 116,73 ₺ 350,20 ₺
4 88,40 ₺ 353,60 ₺
5 71,40 ₺ 357,00 ₺
6 60,07 ₺ 360,40 ₺
7 51,97 ₺ 363,80 ₺
8 45,90 ₺ 367,20 ₺
9 41,18 ₺ 370,60 ₺
Eğitimlerim

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı